Đặt dịch vụ
Chọn dịch vụ:
Dịch vụ
Chọn dịch vụ
Diện tích (m2)
Loại sơn
Chọn loại sơn
Thông tin khách hàng:
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung
088 864 7888

Cơ sở pháp lý

Cập nhật: 17/04/2019
Lượt xem: 2935

CƠ SỞ PHÁP LÝ TRANG THICONGSON24H.COM

Thi Công Sơn 24h quản lý trang  web. Trong trang web, các từ ngữ "chúng tôi", "cho chúng tôi" và "của chúng tôi" hàm ý THICONGSON24H. THICONGSON24H cung cấp trang Web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này, cho quý vị, người sử dụng, có điều kiện khi quý vị chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo đưa ra ở đây. Việc quý vị sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những điều khoản sử dụng.

ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB

THICONGSON24H không chịu trách nhiệm nếu thông tin sẵn có trên trang web này là không chính xác, đầy đủ hay kịp thời. Các tài liệu trên trang web này chỉ cung cấp thông tin chung và không nên dựa hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham chiếu nguồn gốc, chính xác hơn, các nguồn đầy đủ hơn hoặc phổ biến hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này có thể dẫn đến rủi ro cho quý vị. Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử không nhất thiết phải là phổ biến và được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin trên trang web. Quý vị đồng ý rằng quý vị có trách nhiệm theo dõi các thay đổi trên trang web.

SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB

Tất cả các nội dung trên trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, tải liệu tải xuống, giao diện, mã và phần mềm, cũng như lựa chọn và sắp xếp của chúng), là tài sản riêng và thuộc sở hữu của THICONGSON24H, các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung đã được bảo vệ bản quyền, thương hiệu và luật áp dụng khác. Quý vị có thể truy cập, sao chép, tải về và in các tài liệu có trên trang web để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là quý vị không chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá hoặc thông báo sở hữu xuất hiện trên các tài liệu mà quý vị truy cập, sao chép, tải về hoặc in ra. Bất kỳ sự sử dụng khác của nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở những sửa đổi, phân phối, truyền tải, trình chiếu, phát sóng, xuất bản, tải lên, cấp phép, tái tạo, chuyển nhượng, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh, vật liệu bất kỳ, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ trang web, hoặc sử dụng trang web cho các mục đích cạnh tranh với THICONGSON24H, đều bị cấm. Quý vị đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế bổ sung hiển thị trên trang web được cập nhật theo thời gian. THICONGSON24H có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đăng ký nào cho trang web này, loại trừ bất kỳ người nào từ trang web này hoặc không cho phép bất kỳ người nào sử dụng trang web này cho bất kỳ lí do gì. THICONGSON24H, các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của THICONGSON24H, các tài liệu đầy đủ và hoàn chỉnh được cung cấp trên trang web, bao gồm tất cả các liên kết quyền sở hữu trí tuệ. THICONGSON24H không đảm bảo và cũng không cho rằng việc quý vị sử dụng các tài liệu trên trang web này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không liên kết với THICONGSON24H.
Quý vị không được sử dụng thông tin liên lạc cung cấp trên trang web cho các mục đích trái phép, bao gồm tiếp thị. Quý vị không được sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm dự định để gây thiệt hại hoặc cản trở hoạt động đúng đắn của trang web hoặc để ngăn chặn, lừa dối bất kỳ hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân từ trang web. Quý vị đồng ý không để gián đoạn hoặc cố ý làm gián đoạn hoạt động của trang web theo bất kỳ cách nào. THICONGSON24H có quyền, theo ý mình, giới hạn hoặc chấm dứt truy cập của quý vị hoặc sử dụng trang web bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chấm dứt truy cập của quý vị hoặc sử dụng sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc hỗ trợ khác mà THICONGSON24H có thể được pháp luật bảo vệ.

TÀI LIỆU QUÝ VỊ GỬI

Quý vị xác nhận rằng quý vị có trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu quý vị gửi tới trang web, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, mức độ phù hợp, nguyên bản và bản quyền của bất kỳ tài liệu này. Quý vị không được tải lên, phân phối hoặc công bố thông qua trang web này bất kỳ nội dung mà đó (i) là bí mật quốc gia, độc quyền, giả mạo, gian dối, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm sự riêng tư và quyền công cộng, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây khó chịu; (ii) có thể tạo thành hoặc khuyến khích phạm tội, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm pháp luật; hoặc (iii) có thể chứa vi rút phần mềm, vận động chính trị hoặc bất cứ "thư rác" nào. Quý vị không được sử dụng địa chỉ email giả hoặc thông tin dưới dạng khác, mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc của nội dung bất kỳ. Quý vị không được tải lên các nội dung có tính thương mại lên trang web.
 
Nếu quý vị gửi tài liệu, quý vị đồng ý cung cấp cho THICONGSON24H và chi nhánh của nó một cách không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền, lâu dài, không thu hồi và đầy đủ quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị tài liệu này trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Quý vị cũng đồng ý rằng THICONGSON24H được miễn phí để sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết mà quý vị hoặc cá nhân đại diện cho quý vị cung cấp cho THICONGSON24H. Quý vị cho phép các chi nhánh của THICONGSON24H quyền sử dụng tên quý vị gửi trong tài liệu như vậy. Tất cả các thông tin cá nhân cung cấp thông qua trang web này sẽ được xử lý theo quy định Bảo mật trực tuyến của trang web. Quý vị đại diện và bảo đảm rằng quý vị sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với nội dung mà quý vị đăng, đảm bảo nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà quý vị cung cấp không vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở đây và sẽ không gây ra hậu quả cho người hoặc tổ chức khác; và rằng quý vị sẽ bồi thường cho tất cả các tuyên bố THICONGSON24H trên cơ sở nội dung mà quý vị cung cấp.

HOẠT ĐỘNG TRÊN TRANG WEB

Một số tính năng có thể có sẵn trên trang web này yêu cầu đăng ký. Bằng cách đăng ký và xem xét việc quý vị sử dụng trang web quý vị đồng ý cung cấp đúng, chính xác, thông tin, cập nhật và đầy đủ về chính mình.
Một số tính năng trên trang web này đòi hỏi phải sử dụng một mật khẩu. Quý vị có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của quý vị. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các báo cáo được thực hiện, và các hành vi hay thiếu sót xảy ra, thông qua việc sử dụng các mật khẩu của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ lý do để tin hoặc biết bất kỳ mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép mật khẩu, vui lòng thông báo cho THICONGSON24H ngay lập tức. THICONGSON24H có thể coi bất kỳ thông tin liên lạc mà SƠN HÀ nhận được theo mật khẩu của quý vị đã được thực hiện bởi quý vị trừ khi THICONGSON24H nhận được thông báo khác.
Quý vị hoặc các bên thứ ba thay mặt quý vị không được phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi như các thẻ ghi, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Những nhãn hiệu bao gồm, nhưng không giới hạn, THICONGSON24H. Quý vị không được sử dụng thiết kế hoặc sử dụng các kỹ thuật hay công nghệ của các thiết kế để gửi kèm theo bất kỳ nội dung bao gồm trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của THICONGSON24H. Hơn nữa, quý vị không được sử dụng bất cứ nội dung trang web trong bất kỳ các thẻ ghi hoặc bất kỳ "các văn bản ẩn" kỹ thuật hay công nghệ mà không có sự đồng ý bằng văn của THICONGSON24H.

LIÊN KẾT

Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web khác, một số trong đó là của THICONGSON24H, chi nhánh hoặc bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp như một tiện ích cho quý vị và như một cách tiếp cận với thông tin chứa trong đó. Chúng tôi không nhất thiết phải xem xét lại tất cả các thông tin trên các trang web khác và không chịu trách nhiệm về nội dung của những người hoặc bất kỳ trang web khác hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đó có thể sẽ được cung cấp thông qua những người hoặc bất kỳ trang web khác. Các liên kết đến các trang web khác không nên được xem như là bằng chứng về nội dung của các trang web liên kết. Điều khoản và điều kiện khác có thể áp dụng cho việc quý vị sử dụng bất kỳ trang web liên kết. THICONGSON24H không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm khác phát sinh do việc quý vị sử dụng bất kỳ trang web liên kết.

THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Thương hiệu, logo và nhãn hiệu hiển thị trên trang web này là các thương hiệu, logo và nhãn hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của Công ty Cổ phần THICONGSON24H, các nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp nội dung, hoặc các bên thứ ba khác. Tất cả các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có gì trên trang web này được hiểu như được cấp, hàm ý được cấp, hay nói cách khác, bất kỳ sự cho phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo hay nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên các trang web mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ khi có mô tả ở đây. THICONGSON24H giữ tất cả các quyền cấp phép đối với trang web và nội dung của nó. Trang web này và tất cả các nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện và mã số, và việc lựa chọn và sắp xếp của chúng, được bảo vệ như là tài liệu theo luật bản quyền của Việt Nam và các nước khác.

THÔNG BÁO VI PHẠM

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu quý vị làm như vậy. Quý vị đang được thông báo rằng THICONGSON24H đã thông qua và thực hiện một chính sách hợp lý cho việc chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, các chủ tài khoản của hệ thống hoặc mạng xâm phạm quyền tác giả của THICONGSON24H. Nếu quý vị tin rằng bản quyền của quý vị hoặc bản quyền của người được quý vị ủy quyền cho đã bị xâm phạm, quý vị có thể thông báo cho bộ phận bản quyền của chúng tôi:
Để có hiệu quả, thông báo của quý vị phải (i) bằng văn bản, (ii) được cung cấp cho bộ phận bản quyền của chúng tôi, và (iii) bao gồm nội dung cơ bản sau đây:
    Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền toàn bộ để thay mặt chủ sở hữu bị vi phạm;
    Xác định bản quyền đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất, đề cập trong một thông báo duy nhất một danh sách đại diện của tác phẩm đó tại trang web đó;
    Nhận dạng của tài liệu đó bị xâm phạm hay là đối tượng bị xâm phạm để được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập, và các thông tin hợp lý đủ để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ để xác định vị trí tài liệu;
    Thông tin hợp lý đủ để cho phép cung cấp dịch vụ liên lạc với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà tại đó các bên khiếu nại có thể được liên lạc;
    Một tuyên bố rằng các bên khiếu nại cho rằng sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của nó, hoặc pháp luật; và
    Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, rằng các bên khiếu nại được ủy quyền toàn bộ để thay mặt của chủ sở xử lý vi phạm.
THICONGSON24H không có trách nhiệm đưa lên, chuyển tiếp, truyền tải, phân phối bất kỳ tài liệu lên trang web này, bao gồm cả tài liệu quý vị cung cấp cho chúng tôi, và vì vậy chúng tôi có quyền đơn phương để loại bỏ bất kỳ tài liệu trên trang web theo ý của chúng tôi bất cứ lúc nào.

MIỄN TRÁCH

Việc sử dụng trang web này là tự nguyện. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt truy cập của quý vị đến trang web bất cứ lúc nào. THICONGSON24H có quyền chối bỏ bất kể, biểu lộ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, sự đảm bảo về khả năng thương mại và sự phù hợp với mục đích sử dụng và bất kỳ sự đảm bảo về các tài liệu ở trang web là bất hợp pháp, cũng như đảm bảo quá trình truy cập vào trang web không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; rằng trang web sẽ được an toàn; rằng trang web hoặc máy chủ không nhiễm virút; hoặc những thông tin trên trang web sẽ đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời. Nếu quý vị tải xuống bất kể tài liệu nào từ trang web, quý vị được tùy ý và tự chịu mọi rủi ro. Quý vị tự chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với máy tính hoặc mất dữ liệu do việc tải bất kỳ tài liệu nào. Chúng tôi không có bất kỳ lời khuyên hay thông báo nào, bằng lời nói hoặc văn bản, các tài liệu trên trang web này nguyên văn, đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu dụng, kịp thời, tin cậy.
Ở một số trường hợp nhất định, các quy định của pháp luật có thể không cho phép miễn trách, do vậy những miễn trách trên có thể không áp dụng với quý vị.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý vị thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc sử dụng thông tin trên trang web này. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng những thông tin quý vị gửi hoặc nhận trong khi sử dụng trang web có thể không được an toàn và có thể bị ngăn chặn trái phép. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng trang web là tự chịu rủi ro và trang web được tạo sẵn miễn phí. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi luật pháp cho phép, THICONGSON24H hoặc chi nhánh của nó, nhà cung cấp nội dung hoặc bên thứ ba không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp, gián tiếp về bất kỳ những thiệt hại phát sinh liên quan đến trang web hoặc bất kỳ liên kết nào của trang web hoặc bất kỳ hành động của chúng tôi trong quá trình liên hệ với quý vị, bất kỳ sự trì hoãn, hoặc không có khả năng sử dụng trang web hoặc bất cứ thông tin, sản phẩm, dịch vụ quảng cáo. THICONGSON24H có thể chuyển hoặc xóa bất kỳ các tài liệu được đăng trên trang web, phát sinh do việc sử dụng thông tin trên trang web.

BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ THICONGSON24H và chi nhánh của nó cũng như các nhân viên, tổng giám đốc, nhà thầu, đại lý, nhà cấp phép, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và nhà cung cấp, khỏi các tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại và phí tổn, bao gồm cả lệ phí hợp lý luật sư và chi phí tòa án, hoặc phát sinh từ việc sử dụng của quý vị trên trang web và vi phạm bất kỳ các Điều khoản sử dụng. Nếu quý vị gây gián đoạn kỹ thuật của trang web hoặc các hệ thống truyền tải trang web, quý vị đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án, phát sinh hoặc từ sự gián đoạn đó. THICONGSON24H có quyền tự bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào ngay cả khi không có bồi thường của quý vị và trong trường hợp này, quý vị đồng ý hợp tác với THICONGSON24H.

THẨM QUYỀN VÀ ÁP DỤNG LUẬT

Pháp luật của Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các điều khoản sử dụng của trang web, và quý vị chấp thuận phán xử của tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam cho bất kỳ hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng. Chúng tôi thừa nhận rằng nó có thể cho quý vị có được quyền truy cập vào trang web này từ bất kỳ đâu trên thế giới, trên thực tế chúng tôi không có khả năng ngăn chặn truy cập đó. Trang web này được thiết kế để thực hiện theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Nếu bất kỳ tài liệu trên trang web này, hoặc sử dụng của quý vị trên trang web, là trái với pháp luật, chúng tôi yêu cầu quý vị không sử dụng trang web. Quý vị có trách nhiệm tìm hiểu và tuân theo các quy định pháp luật liên quan.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

THICONGSON24H có quyền tự thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào, bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web. Trách nhiệm của quý vị là kiểm tra định kỳ đối với bất kỳ thay đổi chúng tôi thực hiện cho các Điều khoản sử dụng. Tiếp tục sử dụng trang này sau khi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản sử dụng hoặc chính sách khác có nghĩa là quý vị chấp nhận sự thay đổi.
Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi lớn cho các Điều khoản sử dụng, thông báo về những thay đổi sẽ được đăng trên trang chủ của trang web này và các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ba mươi ngày kể từ ngày công bố trên trang web.

THỎA THUẬN CHẤP NHẬN TOÀN BỘ

Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách hay quy tắc điều hành được đăng trên trang web này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa quý vị và SƠN HÀ đối với các vấn đề được đề cập và thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc trước đó và hiện tại, cho dù bằng lời nói hay văn bản, giữa các bên liên quan đối với các vấn đề được đề cập. Một phiên bản in của các Điều khoản sử dụng phải được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web ở mức độ giống nhau và theo những điều kiện giống như các tài liệu kinh doanh khác. Hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì dưới hình thức in ấn.

TÍNH CÓ THỂ TÁCH RỜI

Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận này là trái pháp luật, bị bãi bỏ hoặc không thể thực thi, các quy định còn lại của thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực.

LIÊN HỆ

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến về các điều khoản sử dụng hoặc trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
CÔNG TY CỔ PHẨN THI CÔNG SƠN 24H
Địa chỉ: Trụ cầu T135 Đường Nguyễn Xiển , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 091.503.3066 - 01666.599.881  Fax: 04-73028484
Email: xaylapgalaxy@gmail.com
Website:thicongson24h.com

Tư vấn khách hàng:

088 864 7888

thicongson24h.com

HOTLINE:088 864 7888