Đặt dịch vụ
Chọn dịch vụ:
Dịch vụ
Chọn dịch vụ
Diện tích (m2)
Loại sơn
Chọn loại sơn
Thông tin khách hàng:
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Nội dung
088 864 7888

QUY TRÌNH CỤC PCCC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC

Cập nhật: 22/03/2017
Lượt xem: 1618

 • Sau khi Công Ty TNHH Nam Trường Hải cung cấp lượng sơn chống cháy đúng theo đơn đặt hàng, tương ứng với diện tích sơn chống cháy theo định mức yêu cầu.
 • Bên thi công sẽ sơn theo đúng quy trình thứ tự lần lượt như sau :
  (Ví dụ : thi công sơn chống cháy 120 phút với định mức sau : 0,2 kg 3P-210/m2 – 1,3kg 3P-I/m2
  và 0,3 kg/m2)
  + Sơn lót chống rỉ 3P-210 lăn hoặc phun 1-2 lần, yêu cầu lăn đều, che kín mặt thép, độ dày màng sơn khoảng 50 µm
  + Sơn chống cháy 3P-I lăn hoặc phun 3-6 lần, đều tay, đồng đều bề mặt thép, độ dày màng sơn khoảng 560 µm
  + Sơn phủ 3P-126 lăn hoặc phun 2 lần, yêu cầu đều tay, che kín mặt thép, độ dày màng sơn khoảng 50 µm
  Tổng độ dày màng sơn 660 µm
 • Bên cung cấp sơn trực tiếp sẽ làm đơn đề nghị cấp giấy kiểm định PCCC ( theo mẫu PC23 đính kèm ). Trong mẫu đơn phải ghi rõ các điểm sau :
  + Tên dự án / công trình thực hiện sơn chống cháy
  + Địa chỉ dự án / công trình
  + Mô tả vị trí sơn (ví dụ : Cột thép trục A-H và Trục 1-8 hoặc 92 cột thép nhà xưởng … được sơn chống cháy …)
  + Diện tích mét vuống bề mặt cột/dầm/kèo được sơn chống cháy.
 • Công Ty TNHH Nam Trường Hải sau khi tiếp nhận mẫu đơn sẽ photo Hóa đơn và Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng cho lô hàng sơn chống cháy cấp cho công trình trên. Nộp cho Cục PCCC
 • Cục PCCC sẽ căn cứ trên Biên bản kiểm định của Công Ty TNHH Nam Trường Hải đã đăng ký với Cục PCCC, dựa trên định mức, số lượng hàng hóa mà Cty Nam Trường Hải đã cấp cho bên mua để quy tra số mét vuông sơn chống cháy xin cấp để đảm bảo đúng và đủ số lượng.
 • Thời gian cấp giấy chứng nhận kiểm định PCCC từ 2-3 tuần.
Tag:

Tư vấn khách hàng:

088 864 7888

thicongson24h.com

HOTLINE:088 864 7888